Blog

Adhezja- czyli gdzie zaczyna się klejenie.

O zjawiskach zachodzących w procesie klejenia.